Galeria / Rok 2014 / Kurs obsługi pilarki spalinowej

W dniach 13-14 września 2014 roku, w Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Grodziec, odbyło się dwudniowe szkolenie pt. "Kurs obsługi pilarki spalinowej", organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kawnicach. Projekt był kierowany do wszystkich mieszkańców gminy Golina. Projekt był współfinansowany przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania realizowanego projektu wynosiła 9600 zł. Uczestnikami projektu było 40 mieszkańców gminy Golina, którzy w czasie rekrutacji zgłosili swój akces na poszerzenie wiedzy i umiejętności posługiwania się pilarką spalinową. Szkolenie dla wszystkich uczestników było bezpłatne. Zakończenie szkolenia miało praktyczną formę sprawdzenia wiedzy zdobytej na wykładach poprzez egzamin z prawidłowego posługiwania się pilarką spalinową. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin i w najbliższym czasie otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje posługiwania się pilarką spalinową.

Kurs obsługi pilarki spalinowej 2014

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Copyright © OSP Kawnice