Galeria / Rok 2014 / Remont garażu

W dniach od 24 czerwca do 30 sierpnia 2014 roku został przeprowadzony generalny remont garażu w remizie OSP. Wielu druhów naszej jednostki było zaangażowanych przy różnorakich pracach, poświęcając swój wolny czas, a w kilku przypadkach nawet urlop. Garaż z dnia na dzień zmieniał się nie do poznania. Efekt po remoncie jest niesamowity. Zdjęcia w galerii zostały umieszczone chronologicznie, aby można było prześledzić poszczególne etapy prac. Poniżej w punktach krótka historia remontu.

- Przygotowanie garażu do remontu, czyli wyniesienie wszystkiego z garażu, co można było wynieść. Logistycznym wyzwaniem było ulokowanie wyniesionych rzeczy w innych miejscach, ale to już odrębny temat.

- Wyburzenie wewnętrznego pomieszczenia, co równało się ze zburzeniem dwóch solidnych ścian, okna, drzwi i zdjęciem belki podtrzymującej strop (bez obaw, belka została zastąpiona inną, lepszą belką).

- Skucie posadzki w całym garażu "do zera" lub jak kto woli "do spodu".

- Zamontowanie na zewnątrz nad bramami wjazdowymi belki wzmacniającej ścianę.

- Zamontowanie w garażu głównej belki podtrzymującej strop.

- "Wpuszczenie" w ściany wszelkich instalacji wodnych, itp., które do tej pory były usytuowane na zewnątrz ścian.

- Wymurowanie od nowa filaru nośnego pomiędzy bramami wjazdowymi.

- Wygipsowanie wszystkich ścian.

- Wylanie nowej posadzki na całej powierzchni garażu.

- Pomalowanie głównej belki podtrzymującej strop i ścian.

- Zainstalowanie systemu odprowadzania spalin z garażu.

- Ułożenie "korytek" pod instalację elektryczną i jej częściowa wymiana.

- Wyłożenie sufitu watą szklaną oraz panelami.

- Instalacja bram wjazdowych firmy "WIŚNIOWSKI".

- Pomalowanie lamperii.

- Ustawienie szaf na mundury bojowe.

- Wymalowanie linii wjazdowych.

- Zainstalowanie na zewnątrz nad garażem odnowionej tablicy OSP oraz nowego szyldu JOT.

Jak widać z zakresu prac remont garażu był dużym wyzwaniem. Trwał ponad dwa miesiące, ale był konieczny. Przede wszystkim jest więcej przestrzeni dla wyposażenia bojowego, parametru istotnego dla właściwego i sprawnego funkcjonowania jednostek operacyjno-technicznych OSP.

Remont garażu

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Copyright © OSP Kawnice