Galeria / Rok 2016 / Walne Zebranie

W dniu 5 lutego 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach. W zebraniu wzięło udział 50 członków uprawnionych do głosowania, członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz Orkiestra Dęta OSP Kawnice pod kierownictwem Kapelmistrza Zbigniewa Żarczyńskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście: Burmistrz Goliny i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Golinie druh Mirosław Durczyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie druhna Urszula Furmaniak, Komendant Gminny Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Golinie druh Marek Pilarczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Pani Halina Warzychowska, mecenas Maciej Chojnacki druh i członek OSP Kawnice. Przed rozpoczęciem zebrania, jak i również po jego zakończeniu, nasza orkiestra zagrała kilka utworów ze swojego repertuaru. Zebranie otworzył Prezes Hubert Podlesiński. Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu przystapiono do realizacji porządku zebrania. Zarząd OSP Kawnice, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uzyskał w głosowaniu absolutorium za okres sprawozdawczy. Jednym z punktów porządku zebrania był wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję, delegatów na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Golinie oraz przedstawicieli do Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP W Golinie. Do Zarządu OSP Kawnice zostali wybrani druhowie: Andrzej Bartczak, Czesław Majewski, Jerzy Modelski, Radosław Modelski, Sebastian Podlasiński, Hubert Podlesiński, Wiesław Podlesiński, Jan Sędziak, Jarosław Wawrzyniak. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani druhowie: Hieronim Janas, Paweł Kinalski, Leszek Słowiński. Zarząd OSP Kawnice ukonstytuował się następująco: Prezes Hubert Podlesiński, Wiceprezes-Naczelnik Andrzej Bartczak, Wiceprezes Radosław Modelski, Sekretarz-Kronikarz Jan Sędziak, Skarbnik Wiesław Podlesiński, Zastępca Naczelnika Sebastian Podlasiński, Gospodarz Czesław Majewski, Członek Zarządu Jerzy Modelski, Członek Zarządu Jarosław Wawrzyniak. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący Hieronim Janas, Sekretearz Paweł Kinalski, Członek Komisji Leszek Słowiński. W ostatnim punkcie kolejno głos zabierali zaproszenia goście, a na zakończenie Prezes Hubert Podlesiński zaprosił wszystkich uczestników zebrania na poczęstunek.

Walne Zebranie 2016

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Copyright © OSP Kawnice